Innoseis ST participating in Big Science project: Einstein Telescope Technologies

Innoseis Sensor Technologies has been selected, along side 10 other consortium partners to tackle some of the most demanding technical challenges for the realisation of the next generation gravitational wave detector Einstein Telescope. Innoseis ST will be providing its expertise in the field of high sensitivity, cutting edge inertial sensing. Not only will this lead to further scientific advancement but also to new and valuable commercial spin-off activities. More information about the project can be found here, and below (in Dutch).

Einstein Telescope Technologies

In 2015 werd de eerste zwaartekrachtsgolf op aarde waargenomen door twee zogenaamde laser interferometers. Sindsdien zijn er nog ruim 50 zwaartekrachtsgolven waargenomen en beschikken we letterlijk over een compleet nieuwe manier om ons universum te bestuderen; zwaartekrachtsgoven bieden een enorm ontdekkingsprotentieel voor zaken die men in het universum niet met licht kan onderzoeken Ondanks de revolutionaire eerste waarnemingen van zwaartekrachtsgolven, zijn de huidige observatoria niet gevoelig genoeg om zwaartekrachtsgolven over de gehele geschiedenis van ons universum te detecteren. Hiertoe is een beter instrument nodig: de Einstein Telescope (ET).

Technische uitdagingen
Om de Einstein Telescope (ET) te realiseren liggen op een aantal terreinen technische uitdagingen. Bijvoorbeeld: trillingsvrij koelen, betere sensoren, nieuwe algoritmes om zwaartekrachtsgolfsignalen in de ruis te isoleren en een qua kosten acceptabele methode om ’s werelds grootste ultra-hoog vacuüm systeem te realiseren. Daarnaast is het essentieel om zowel de ondergrond goed te karakteriseren, voordat begonnen kan worden met de uitgravingen, als om te onderzoeken hoe de ET op een zo duurzaam mogelijke wijze kan worden gebouwd en gebruikt. Deze (nog verder) te ontwikkelen technologieën komen elk aan bod in een apart werkpakket van dit project. In elk werkpakket werken de relevante kennisinstituten en de industrie samen om deze technische uitdagingen te overwinnen.

Spin-offs voorbij de horizon
Daarnaast geldt voor vrijwel alle werkpakketten in dit project dat, naast het directe belang van ET, er ook zicht is op toepassingen en/of spin-off effecten op andere terreinen. Een mooi voorbeeld van hoe moderne fysica een enorme impact op technologie en ons dagelijks leven kan hebben is het alom gebruikte GPS in navigatiesystemen: zonder de correcties voortvloeiend uit Einsteins algemene relativiteitstheorie zou de satellietnavigatie na een paar uur rijden de bestuurder een weiland in sturen!

OTHER NEWS

SEND US A MESSAGE